Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

P o h á d k o v ý les – 18.7.2015

 

Celou akci vymyslela a pečlivě připravila rodina Heřmánkova a Michaela Grünerová se svojí rodinou. Velkou část připravili doma svépomocí /kostýmy, kulisy, medaile pro děti, pomůcky na soutěže/  podíleli se i finančně. Oslovili místní sponzory, neboť občerstvení a ceny něco stojí!

Přihlášeno bylo 32 dětí, dostavilo se jich 25 spolu s rodiči a prarodiči.

Trasa v okolí obce Tuhaň  vedla opravdovým lesem, kde na nás čekalo 5  zastavení  /stanoviště, splnění úkolu a výhra medaile/.

Na začátku děti hledaly k l í č od pohádkového lesa ve sklenicích s pudingem. Připraveno bylo pět velkých plných sklenic a jeden malý klíč. S nalezeným klíčem jsme všichni společně vyrazili na trasu do po- h á d k o v é h o   lesa.

P r v n í  zastavení u paní čarodějnice a pana čaroděje

 Čarodějnice nám ukazovala kouzla, chlubila se, která už umí, děti ji pozorně sledovaly, ale trochu se jí i bály. V kotlíku nám s velkou zručností uvařila červený lektvar plný žabiček a myší. Hotový nápoj  nabízela, každý i po malé ochutnávce nápoje dostal medaili. Pan čaroděj hrál s dětmi kostky a rád nad nimi vyhrával. Nakonec nám čarodějnice rozdala zlaťáky pro loupežníky, kteří nás za ně pustili dále na trasu po lese.

D r u h é  zastavení u loupežníka Rumcajse a Manky

Loupežník nám za zlaťáky odstranil s Mankou padlý strom přes cestu, mohli jsme jít společně dál. Naučil nás mířit a házet šiškami na cíl, je to prý velmi důležité pro  ž i v o t  v lese.

T ř e t í zastavení u lesních víl ve víru tance v lese

Víly nás učily tančit v lese mezi barevně nazdobenými stromy a přitom foukat bubliny z Bublifuku, vše velmi bavilo malé i velké.

Č t v r t é  zastavení u čertů v pekle

Čerti v lese při čekání na nás hráli karty mezi sebou, prohrávali – vyhrávali, měli připravený dlouhý řetěz, velký pytel a lano na přetahování. Přetahovali se se všemi dětmi i rodiči, ale většinou prohráli.

P á t é  zastavení u rybníka u vodníka

Vodník poklidně seděl na pařezu v rybníku a tiše pokuřoval. Hned jak nás uviděl, začal pokřikovat a vysvětlovat, jak nás naučí chytat ryby a rybičky v rybníku. Každý z nás musel chytit nejméně jednu, za odměnu – medaili.

Na konci dvouhodinové cesty lesem měly děti celkem 5 medailí, které ukázaly tetě Míše a dostaly balíček plný dobrot. Medaile si mohly nechat na památku.

Všichni jsme ochutnali báječné rolády paní čarodějnice, dospělí s kafíčkem a děti s pitíčkem.

Pan čaroděj rozdělal oheň a buřty jsme si pekli „ ostošest“.

Po krátkém odpočinku dětí, děti i dospělí celý zbytek odpoledne soutěžili o sladké ceny.

Nejlepší soutěž – děti i dospělí – přenášení vody.

Nejlepší soutěž – děti – přetahování lanem /děvčata X kluci,malí X velcí …./.

Nejlepší soutěž – dospělí – kdo dříve sní koláč /2 hráči - koláč napůl /.

Za velkého a hlasitého povzbuzování, jsme všichni soutěžili a vyhrávali sladké ceny.

P r v n í Pohádkový les u nás v Tuhani se vydařil, celé odpoledne to u bytovek „žilo“, byl slyšet hlahol, dětský smích, hlasité povzbuzování dětí i dospělých.

B u d e m e nebo n e b u d e m e se těšit co pro nás příště vymyslí a připraví rodina Heřmánkova a Míša Grünerová s rodinou, to už nechám na Vás !!!

                                                                Zapsala 2015 Fuxová Jana

                                                                     místostarostka obce

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1